به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، اطلاعات دقیق زلزله فوق به شرح زیر است:  بزرگی: 4.3 محل وقوع: استان آذربایجان شرقی - حوالی ترکمنچای تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/08/17 03:02:00 طول جغرافیایی: 47.51 عرض جغرافیایی: 37.73 عمق زمین‌لرزه: 18 کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: 19 کیلومتری ترکمنچای (آذربایجان شرقی) 23 کیلومتری سراب (آذربایجان شرقی) 26 کیلومتری ترک (آذربایجان شرقی)