به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، شهودی افزود: به ترتیب به شهرستان میانه ۴ تیم ، بستان آباد ۴ تیم ، سراب ۳ تیم ، هشترود ۱ تیم ، چاراویماق ۱ تیم و تبریز ۳ تیم هم اکنون به بخش ترک شهرستان میانه و روستاهای اطراف اعزام شده اند.