شهودی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا اظهار کرد:سعی میکنیم تا شب تمامی خانوارهای آسیب دیده از زلزله در چادرها اسکان بیابند.

وی گفت: وسایل معیشتی در حال توزیع بوده و توزیع اقلام در بین اسکان یافتگان ادامه دارد.