به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی ، نتایج انتخابات دومین مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان آذربایجان شرقی به شرح زیر می باشد:

اعضا اصلی:

نفر اول علیرضا امیری با ۵۴ رای

نفر دوم مریم صفایی با ۵۴ رای

نفر سوم زهره محمودپور با ۴۷ رای

نفر چهارم سیدجلال میرمحمدی با ۴۶ رای

نفر پنجم رضا دهقان با ۴۴ رای

نفر ششم مهران شیری با ۴۳ رای

نفر هفتم بهروز اکبرزاده با ۴۰ رای

نفر هشتم رقیه سلمانی با ۳۹ رای

نفر نهم امیر ثناجو با ۳۸ رای

نفر دهم صالح قاسمی با ۳۵ رای

نفر یازدهم فاطمه عباسزاده با ۳۵ رای

 

اعضا علی البدل:

نفر دوازدهم مرتضی خسته نژند با ۳۴ رای

نفر سیزدهم فرشته وحیدی با ۳۳ رای

نفر چهاردهم امیر قره داغی با ۳۱ رای

نفر پانزدهم حسین محمدی با ۳۱ رای

نفر شانزدهم علی شمالی با ۳۱ رای