به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایحان شرقی، محمدباقر آقایی در بخش از دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شناسایی آسیب پذیری های شهرها در برابر تهدیدات انسان ساخت، قدمی موثر و کارآمد در جهت ایمنی شهروندان است، چرا که عصر حاضر عصر آسیب پذیری است و شکل دهی به شهرنشینی ایمن و پایدار، از طریق حاکمیت شهری و برنامه ریزی در جهت بازدارندگی از مخاطرات امکان پذیر است.

وی، پدافند غیرعامل شهری که راهبرد آمادگی در شرایط اضطرار یا راهبرد بازدارندگی نیز شناخته می شود را پاسخگوی نیاز شهروندان برای حفاظت در برابر بحران های طبیعی و تکنولوژیک شهری معرفی کرد و افزود: رعایت اصول و الزامات پدافند غیرعامل می تواند کل پیکره کشور که همان زیر ساخت ها و روساخت ها است، حفظ و صیانت کند.

در این جلسه، مقرر شد کمیته برگزاری نمایشگاه تخصصی پدافند کالبدی با حضور سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان، انجمن صنفی مهندسین مشاور استان و انجمن صنفی پیمانکاران عمران استان و شهرداری جهت فراهم کردن مقدمات برگزاری این نمایشگاه تشکیل شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: