آیین افتتاح نمایش ملی حماسی کوراوغلو با حضور فرهنگ دوستان تبریز و پیشکسوتات عرصه تئاتر برگزار شد.

لینک کوتاه خبر