مردم تبریز با حضور خود در پای صندوق های رای حماسه ای دیگر از حضور را خلق کردند.

لینک کوتاه خبر