به گزارش برنا آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری در پنجمین جلسه کارگروه مولدسازی و فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه های اجرائی تصریح کرد: واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگا‌ه‌های دولتی یکی از راه‌های موثر هدایت نقدینگی به سمت تولید است و اداره کل اقتصاد و دارایی  باید با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به عملیاتی نمودن آئین نامه اجرایی اقدام نمایند.

شهریاری با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دولتی به عنوان گامی موثر برای تبدیل سرمایه‌های راکد به مولد، می تواند نقش موثری در سرعت بخشی به روند توسعه استان داشته باشد افزود: آزادسازی این اموال در راستای سیاست‌هایی که دولت را از بنگاه‌داری رها کند، اقدامی ماندگار، سازنده و موثر در تقویت بنیه اقتصادی و توسعه پایدار است.

وی تصریح کرد: متاسفانه دستگاه های اجرایی در اجرای قانون کوتاهی می کنند. سرمایه های عظیمی در دست دستگاه های دولتی است که بدون استفاده مانده و می توان با فروش آنها زمینه های فعال سازی پروژه های راکد خود دستگاه و استان را فراهم کرد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر مستندسازی اموال دستگاه های اجرائی و شناسایی اموال مازاد توسط کارگروه ویژه ای که در آئین نامه به آن اشاره شده است خاطرنشان کرد: اداره کل اقتصاد و دارائی باید موضوع واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی را در کارگروه مربوطه پیگیری کند تا این واگذاری‌ها سریع‌تر انجام شود.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: