به گزارش برنا آذربایجان غربی ، عزیز امانی  مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: فصل برداشت بیشتر میوه های تابستانه به خصوص میوه های هسته دار از خرداد ماه از سطح ۱۷ هزار و ۵۸۰ هکتار از باغ های باروراستان آغاز شده است و ۳۰۷۹ هکتار نیزاز باغات هسته دار در حال حاضر به مرحله باردهی نرسیده اند.

امانی افزود: بیش از ۹۰ درصد از محصول گیلاس و آلبالو برداشت شده و برداشت ارقام زردآلو ،آلو و هلو نیز آغاز شده است و همه ساله برداشت محصولات هسته دار تا اواخر شهریورماه و ارقام دیر رس آنها تا نیمه اول مهرماه به طول می انجامد.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد سطح زیر کشت باغات هسته داردر شهرستان ارومیه واقع شده است، گفت: در مجموع تولید میوه های هسته دار در سطح استان نسبت به پارسال حدود ۱۱درصد افزایش برخورداراست.

امانی با اشاره به اینکه طبق براوردهای انجام شده ، بیشترین افزایش برداشت میوه های هسته دار در تولید هلو، شلیل و آلو پیش بینی می شود، افزود: علت اصلی این افزایش ناشی از افزایش سطح کشت و مساعد بودن شرایط آب و هوایی در زمان شکوفه دادن این محصولات است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان  گفت: هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس، آلو و زردآلو مهمترین محصولات هسته دار تولیدی در آذربایجان غربی است .

وی ادامه داد: بیشترین سطح باغات هسته دار در شهرستان های ارومیه ، میاندوآب ، اشنویه ، مهاباد ، خوی و سلماس واقع شده است.

امانی همچنین خاطر نشان کرد: خوشبختانه امسال وضعیت فروش محصولات هسته دار مطلوب بوده و صادرات این محصولات به خارج کشور از روند خوبی برخوردار بوده و امیدواریم با ادامه این روند سال خوبی را برای باغداران شاهد باشیم.

افزود: فصل برداشت بیشتر میوه های تابستانه به خصوص میوه های هسته دار از خرداد ماه از سطح ۱۷ هزار و ۵۸۰ هکتار از باغ های باروراستان آغاز شده است و ۳۰۷۹ هکتار نیزاز باغات هسته دار در حال حاضر به مرحله باردهی نرسیده اند.

امانی افزود: بیش از ۹۰ درصد از محصول گیلاس و آلبالو برداشت شده و برداشت ارقام زردآلو ،آلو و هلو نیز آغاز شده است و همه ساله برداشت محصولات هسته دار تا اواخر شهریورماه و ارقام دیر رس آنها تا نیمه اول مهرماه به طول می انجامد.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد سطح زیر کشت باغات هسته داردر شهرستان ارومیه واقع شده است، گفت: در مجموع تولید میوه های هسته دار در سطح استان نسبت به پارسال حدود ۱۱درصد افزایش برخورداراست.

امانی با اشاره به اینکه طبق براوردهای انجام شده ، بیشترین افزایش برداشت میوه های هسته دار در تولید هلو، شلیل و آلو پیش بینی می شود، افزود: علت اصلی این افزایش ناشی از افزایش سطح کشت و مساعد بودن شرایط آب و هوایی در زمان شکوفه دادن این محصولات است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان  گفت: هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس، آلو و زردآلو مهمترین محصولات هسته دار تولیدی در آذربایجان غربی است .

وی ادامه داد: بیشترین سطح باغات هسته دار در شهرستان های ارومیه ، میاندوآب ، اشنویه ، مهاباد ، خوی و سلماس واقع شده است.

امانی همچنین خاطر نشان کرد: خوشبختانه امسال وضعیت فروش محصولات هسته دار مطلوب بوده و صادرات این محصولات به خارج کشور از روند خوبی برخوردار بوده و امیدواریم با ادامه این روند سال خوبی را برای باغداران شاهد باشیم.

 

گفت :امسال پیش بینی می شود بیش از ۱۷۰ هزار تن انواع میوه هسته دار تابستانه ، از باغات آذربایجان غربی برداشت شود.

عزیز امانی در گفت و گو با ایسنا افزود: فصل برداشت بیشتر میوه های تابستانه به خصوص میوه های هسته دار از خرداد ماه از سطح ۱۷ هزار و ۵۸۰ هکتار از باغ های باروراستان آغاز شده است و ۳۰۷۹ هکتار نیزاز باغات هسته دار در حال حاضر به مرحله باردهی نرسیده اند.

امانی افزود: بیش از ۹۰ درصد از محصول گیلاس و آلبالو برداشت شده و برداشت ارقام زردآلو ،آلو و هلو نیز آغاز شده است و همه ساله برداشت محصولات هسته دار تا اواخر شهریورماه و ارقام دیر رس آنها تا نیمه اول مهرماه به طول می انجامد.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد سطح زیر کشت باغات هسته داردر شهرستان ارومیه واقع شده است، گفت: در مجموع تولید میوه های هسته دار در سطح استان نسبت به پارسال حدود ۱۱درصد افزایش برخورداراست.

امانی با اشاره به اینکه طبق براوردهای انجام شده ، بیشترین افزایش برداشت میوه های هسته دار در تولید هلو، شلیل و آلو پیش بینی می شود، افزود: علت اصلی این افزایش ناشی از افزایش سطح کشت و مساعد بودن شرایط آب و هوایی در زمان شکوفه دادن این محصولات است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان  گفت: هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس، آلو و زردآلو مهمترین محصولات هسته دار تولیدی در آذربایجان غربی است .

وی ادامه داد: بیشترین سطح باغات هسته دار در شهرستان های ارومیه ، میاندوآب ، اشنویه ، مهاباد ، خوی و سلماس واقع شده است.

امانی همچنین خاطر نشان کرد: خوشبختانه امسال وضعیت فروش محصولات هسته دار مطلوب بوده و صادرات این محصولات به خارج کشور از روند خوبی برخوردار بوده و امیدواریم با ادامه این روند سال خوبی را برای باغداران شاهد باشیم.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: