به گزارش برنا آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری با اشاره به رتبه دوم استان در زمستان ۱۳۹۸ با نمره ۵.۴۳ تصریح کرد: در ارزیابی سال جاری استان در بهار با نمره ۵.۱۵ بار دیگر به رتبه یک ارتقا یافت.

وی افزود: بر اساس یافته‌های این طرح در بهار امسال، آذربایجان غربی رتبه نخست، زنجان و مرکزی به ترتیب دارای رتبه های بعدی بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها و استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار وارزیابی شده‌اند.

شهریاری ادامه داد: آذربایجان غربی در دو سال گذشته همواره رتبه نخست بهبود فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: