به گزارش برنا آذربایجان غربی ، میرحسن سیدعامری افزود: دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه به دنبال راه‌اندازی رشته ورزش‌های توپی گرایش والیبال برای اولین در سطح کشور در ارومیه است.

وی گفت: در سال ۱۳۹۶ این موضوع توسط نماینده وقت ارومیه در مجلس پیشنهاد و بعد از مکاتبه با وزیر علوم مراحل ایجاد زیرساخت این امر آغاز شد.

رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه ادامه داد: آذربایجان‌غربی و شهر ارومیه، والیبال خیز بوده و بعد از ارسال نامه درخصوص ایجاد این رشته به وزارت علوم، این سازمان درخواست سرفصل دروس کرد.

عامری افزود: هفته گذشته، طی جلسه ای که با حضور متخصصان و کارشناسان رشته والیبال، دروس پیشنهادی مقطع کارشناسی رشته ورزش‌های توپی گرایش والیبال مورد بررسی قرار گرفت تا براساس مقرارت و فرایندها نسبت به اخذ مجوز از وزارت علوم پیگیری های لازم صورت پذیرد.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: