به گزارش برنا آذربایجان غربی ، از یازده شهر باقی مانده به هفت شهر تا گازرسانی شده و سه شهر میرآباد سردشت،خلیفان مهاباد و زرآباد خوی تا پایان سال جاری به شبکه گاز کشور متصل شده و همچنین عملیات گازرسانی به شهر قطور خوی نیز در مرحله پیمان سپاری میباشد.

شهریرررییی گ

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: