به گزارش برنا آذربایجان غربی ، جواد ولیزادگان سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خوی تصریح کرد : برای ارزیابی حفره های خالی فاضلاب مشترکین در مرداد ماه امسال  350 مورد مراجعه صورت گرفت  . وی با بیان اینکه طبق قانون داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند افزود :مراجعات همکاران به مناطقی بوده است که توسعه شبکه فاضلاب انجام گرفته و شناسایی مشترکینی که از خرید انشعاب فاضلاب امتناع میکرند بود .

سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت اظهار داشت : شناسایی حفره های خالی ، درآمد زایی برای شرکت ایجاد می کند که در این بین در مرداد ماه سالجاری از فروش انشعابات فاضلاب از محل حفره های خالی بیش از 2 میلیارد ریال در آمد کسب کرده ایم .

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: