رسول جلیلی رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، افزود: پیش بینی می شود امسال ۸۳۳۳ تن محصول گردو از باغات استان برداشت شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۲درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی رتبه ششم کشوری را در کشت گردو به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: ۵۲۶۰ هکتار از باغات استان به کشت گردو اختصاص داشته که از این میزان ۴۳۸۶ هکتار باغات بارور و مابقی به صورت نهال است.

جلیلی با تا کید بر اینکه میانگین عملکرد باغات گردوی در استان در هر هکتار ۱۹۰۰ کیلوگرم محصول خشک است، اظهار کرد: نیمی از محصول گردوی برداشت شده استان به صورت تازه خوری  یا در شیرینی پزی مصرف می شود و مابقی به استان های دیگر صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یاد آورشد: ارومیه با تولید بیش از ۲۰۰۰ تن بیشترین و سردشت و مهاباد در رتبه های بعدی تولید گردو در استان قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: چندلر، فرنور، پدرو،فرنت، فرانکت ، ارقام بومی و کاغذی از جمله ارقام گردوی  کشت شده  در آذربایجان غربی هستند.

جلیلی  ادامه داد: آذربایجان غربی از نظر تولید گردوی با کیفیت و مجهز بودن به تکنیک های جدید تولید از جمله برداشت تولید نهال؛ گردوی پیوندی، سرشاخه کاری درختان و وجود صاحبان نظران این حیطه  رتبه اول کشوری را دارد.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: