به گزارش برنا آذربایجان غربی،عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی افزود: در ۶ماهه سال جاری تعداد ۲۱۶۰خانوار با ۳۸۱۰نفر به تعداد خانوار های تحت پوشش کمیته امداد استان اضافه شده است. 
وی با اشاره به اینکه مشکلات کرونا عمده علت این افزایش تعداد است، تصریح کرد: تعداد خانوارها نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۲.۴درصد و از نظر جمعیت نیز دو درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود افزایش یافته است. 
سهندی با تاکید بر اینکه کل خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی ۹۰هزار و۶۰۷خانوار با جمعیت ۱۸۷هزار و ۲۳۰نفر است،اظهار کرد:   بااحتساب جمعیت استان ، مددجویان کمیته امداد ۹.۷درصد از کل خانوارهای استان و ۵.۶ درصداز جمعیت استان را شامل می شوند.
وی یاد آورشد: سرانه پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی برای هرخانوار ۴۲۰هزار تومان است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، پلدشت با ۲۷۷۳ خانوار و ۲۴۹۸نفر کمترین و ارومیه با ۲۲هزارو ۹۵۵خانوار و ۴۴هزار و ۹۲۸نفر بیشترین مددجو را دارند.
سهندی ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود و افزایش تعداد افراد تحت پوشش برنامه ای برای کاهش تعداد مددجویان وجود مدارد مگر اینکه مددجوی توانمند شده و از چرخه حمایت خارج شود.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: