محمد حضرت پور شهردار ارومیه اظهار کرد:  در طول چهار دهه گذشته، ساخت وسازهای غیرمجاز به بزرگترین معضل برای شهرداری و شهر ارومیه تبدیل شده است.

وی با اشاره به لزوم مراجعه شهروندان برای ساخت و ساز به شهرداری بیان کرد: از دستگاه های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی نیز می خواهیم تا به این مقوله مهم وارد شود تا این معضل به شکل بسیار مناسبی مدیریت شود.

وی با بیان اینکه ساخت ساز غیر مجاز به ۲ صورت ساخت و ساز غیر مجاز در طبقه و سطح روی می دهد، اضافه کرد: در خصوص ساخت و سازها در طبقه تا پایان خرداد ماه سال جاری،  پروانه ساخت در چهارچوب طرح جامع تفصیلی صادر می شد اما با ابلاغ ضوابط طرح تفصیلی جدید از تیرماه،  پروانه در چارچوب این ضوابط ارائه می شود و همگان مکلف بر رعایت این ضوابط جدید هستند.

شهردار ارومیه ادامه داد: متاسفانه بعد از ابلاغ ضوابط طرح تفصیلی جدید، تعدادی از شهروندان به سمت ساخت وسازهای غیر مجاز گام برداشتند  که این مهم برای مدیریت شهر مشکلاتی را به وجود آورده است.

حضرت پور با اشاره به تفکیک غیرمجاز کاربری های ممنوعه  از جمله بهداشتی، آموزشی و نظامی توسط افراد سودجو و فروش آن به شهروندان برای ساخت غیرمجاز مسکن، از دولت درخواست کرد که نسبت به تملک کاربری‌های ممنوعه و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام کرده و کمک‌کار مدیریت شهری باشد.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: