سد کانی سیب در آذربایجان‌غربی بصورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر