در روز دوم سفر وزیر به استان، وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجان غربی از ظرفیت های کشاورزی ارومیه بازدید کردند.

لینک کوتاه خبر