کارگروه آب و کشاورزی آذربایجان‌غربی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

لینک کوتاه خبر