کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون امور اقتصادی وزیر کشور و قائم مقام ستاد تسهیل کشور با بررسی پرونده هشت واحد صنعتی و خدماتی برگزار شد.

لینک کوتاه خبر