به گزارش برنا آذربایجان غربی  ؛ محمد احمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان  گفت : در این برنامه از واحدهای کارخانه آسفالت شرکت جهاد نصر ، کارخانه سیمان کاوان ، کارخانه پلی اتیلن تعاونی ۱۳ بوکان و کارخانه پروفیل موکریان بوکان بازدید و پایش بعمل آمد .

در این راستا به کارخانه آسفالت شرکت جهاد نصر در خصوص خروجی ذرات دودکش آن تذکر شفاهی داده شد تا نسبت به اصلاح فیلتر و آبپاش واحد اقدام نمایندو آلودگی را به حداقل برساند .

کارخانه سیمان کاوان بوکان در خصوص بالا زدن از استاندارد خروجی دودکش ها تذکر داده شد.

در این راستا کارشناس مسئول محیط زیست کارخانه سیمان کاوان اظهار داشت در پایان ماه رمضان نسبت به تعمیر و تعویض بگ هاوسهای پاره شده خط تولید اقدام خواهد شد.

همچنین از خط تولیدکارخانه های پلی اتیلن و پروفیل بازدید بعمل آمد و در خصوص نحوه دفن اصولی پسماندها و پسآب انسانی و صنعتی این واحدها راهنمائیها و تذکرات لازم ارائه شد .

تحویل اخطاریه به واحدهای قند شیرکو و زانکو و لبنیات آندو مستقر در شهرک صنعتی بوکان

همچنین آقای احمدی در ادامه افزود : اخطاریه های زیست محیطی صادره از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به واحدهای قند شیرکو و زانکو و لبنیات آندو مستقر در شهرک صنعتی بوکان تحویل داده شد .

محمد احمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت : پیرو نتایج نمونه برداری شده توسط آزمایشگاه معتمد اداره کل از خروجی پسآب این واحدها که بیشتر از استانداردهای زیست محیطی بود ، اخطاریه هایی از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی برای واحدهای مذکور صادر و تحویل گردید .

همچنین موارد لازم درخصوص اصلاح پیش تصفیه و استاندارد سازی پساب خروجی به مالکان واحدها ارایه گردید .

وی گفت در صورت ادامه آلودگی ، واحدهای مذکور در لیست صنایع آلاینده سال ۹۴ منظور و همچنین در صورت عدم رفع آلودگی ، این اداره واحدهای خاطی را برابر قانون به مراجع قضایی معرفی خواهد نمود.

بوکان با ۲۲۷هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.