به گزارش برنا آذربایجان غربی ،

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: تامین آب شرب خوی از سد آغچای تاکنون عملی نشده است.”موید حسینی صدر” در گفت و گو با  ایسنا افزود: آب شرب خوی قرار است از سد آغچای تامین شود اما به علت کمبود بودجه چند سالی است این طرح اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه انتقال آب از سد آغچای به خوی ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد افزود: در حال حاضر هیچ گونه اعتباری از طرف دولت برای اجرای این طرح تخصیص نیافته است.

حسینی صدر با اشاره به اینکه ۳۰ میلیون متر مکعب آب برای تامین آب شرب خوی لازم است، خاطر نشان کرد: آب شرب خوی در حال حاضر از طریق چاه های عمیق تامین می شود که متاسفانه این آب برای آشامیدن مناسب نیست.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس گفت: برای انتقال آب به خوی از سد آغچای با بخش خصوصی مذاکره شده است و چند شرکتی اعلام آمادگی کرده اند که نتیجه آن هنوز مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه این طرح هفت سال است که به تصویب مجلس رسیده است، افزود: تاکنون فقط طرح تصویب و مطالعه شده و اجرای طرح به تعویق افتاده است.

حسینی صدر افزود: آب شرب خوی در حال حاضر مشکل بهداشتی ندارد اما آب های زیرزمینی دارای نیترات زیادی هستند که باید در این راستا اقدامات لازمه برای کاهش نیترات آب شرب را انجام داد.

نماینده مردم خوی و چایپاره تصریح کرد: برای شرب بهتر است از آبهای جاری و آب سد استفاده شود کهمتاسفانه در شهرستان خوی آب از طریق چاه های عمیق تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه راه حل دیگر برای تامین آب شرب خوی تامین آن از طریق سد غازان است، افزود: موضوع تامین آب شرب خوی از سد غازان در سفر وزیر نیرو به خوی در آینده ای نزدیک بررسی می شود.