به گزارش برنا آذربایجان غربی ، با حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه و حضور شهردار ارومیه مراسم تودیع علی وقاری بعنوان مدیرکل جدید سازمان فرهنگی ورزشی و سهراب عبداله زاده بعنوان مدیر دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اورمیه برگزار شد.

در این مراسم از زحمات ابراهیم خلیل رضائیه مدیر سابق سازمان فرهنگی ورزشی و حاذقی مدیر سابق دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ارومیه توسط محمد حضرت پور قدردانی و تشکر شد.