به گزارش برنا آذربایجان غربی ، هفته هفتم سوپرلیگ آذربایجان غربی با پنج بازی برگزار خواهد شد.

طبق برنامه در مهاباد کیوان مرغ میزبان شهرداری جوان ارومیه خواهد بود ، وحدت چهاربرج مقابل حاجی خوش مهاباد صف آرایی خواهد کرد ، در ارومیه برق به مصاف کشاورز بوکان خواهد رفت .

کاویان نقده صدرنشین میهمان شهرداری پیرانشهر خواهد بود و در اشنویه شهرداری این شهر و زرین دانه شاهین دژ مسابقه خواهند داد.

در حال حاضر تیم های کاویان نقده ، برق ارومیه و شهرداری اشنویه اول تا سوم هستند.