به گزارش برنا آذربایجان غربی ، مهندس سعادت استاندار آذربایجان غربی طی حکمی حسن هاشم زاده سنگر را به سمت شهردار شهر آواجیق منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
جناب آقای حسن هاشم زاده سنگر
سلام علیکم
در اجرای تبصره ۳ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۱مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد شماره 54مورخ ۹۴٫5٫12شورای اسلامی شهر آواجیق، جنابعالی به عنوان شهردار شهر آواجیق منصوب می شوید.
امید است با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و دستگاههای اجرایی شهرستان و رعایت دقیق قوانین و مقررات در انجام وظایف و ماموریت های محوله موفق و موید باشید.