به گزارش برنا آذربایجان غربی ، نادر قاضی پور با اشاره به دستورکار دوشنبه(20 مهرماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلیاصل 44 مجلس، گفت: بررسی و جمع‌بندی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نخستین دستورکار این کمیسیون خواهد بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از بررسی گزارش راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در کمیسیون ویژه تولید ملی خبرداد و تصریح کرد: با توجه به ارایه گزارش‌های ناصحیح درخصوص رتبه ایران در بانک جهانی با حضور دستگاه های مختلف از جمله وزارت اقتصاد عملکرد ایران در انجام کسب و کار بانک جهانیمورد رسیدگی واقع خواهد شد.

وی همچنین با یادآوری دستور کار دیگر کمیسیون ویژه تولید ملی، افزود: استماع گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعلی بخش تعاون و مهمترین چالش ها و فرصتهای موجودآن نیز در دستور کار بررسی این کمیسیون قرار دارد.