به گزارش برنا آذربایجان غربی ، عزیز میرزایی در گفتگو با خبرنگاران گفت: 20شی سفالی شامل بیست ظرف مختلف سفالی ارزشمند که اخیراً با همکاری مردم و تلاش کارشناسان از حومه شهر خوی کشف شده است، در گنجینه این شهرستان به نمایش عموم گذاشته شده است.

میرزایی با اشاره به اینکه انواع پیاله، میوه خوری، دیزی خوری و پارچ، این اشیای ارزشمند را شامل میشوند افزود: این اشیاء به رنگ های خاکستری و نخودی و عمدتاً مربوط به دوره هزاره سوم تا اول قبل از میلاد هستند.

وی داغدار بودن برخی از این اشیاء را از جمله ویژگیهای مهم آنها عنوان و اضافه افزود: با اضافه شدن این اشیا شمار اشیای سفالی گنجینه خوی از 500 قلم فراتر رفت.

گفتنی است گنجینه خوی جز گنجینه های غنی کشور است که هزار و 400 قلم اشیای باستانی و تاریخی در آن نگهداری میشود.

انواع ظرف سفالی و مسی، چینی، ابزار جنگی سرد و گرم، زیور آلات و گل مهرها از جمله اشیای باستانی به نمایش گذاشته شده در این گنجینه است که قدیمیترین اشیای این گنجینه ظروف سفالی کشف شده از شهرسوخته با نقوش انتزاعی و هندسی است که قدمت آن به دوره هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد.