به گزارش برنا آذربایجان غربی ، پرونده ثبت نام داوطلبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیروز در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه همزمان با سراسر کشور پایان یافت و در طول یک هفته ۴۱ نفر از چهره های سرشناس و حتی گمنام شهرستانی آمدند تا بعد از تایید صلاحیت مراجع ذیصلاح در یک رقابت سخت برای کسب یک کرسی فعالیت کنند و اعتماد مردم دو شهر را کسب نمایند.

اسامی ثبت نام کنندگان این حوزه انتخابیه به شرح زیر است:

۱- علی احمدی (از نقده)

۲- ناصر اطمینان (از نقده)

۳- حسن اقلیمیان(از نقده)

۴- مهدی ایمانی (از نقده)

۵- شهاب احمدی آذر (از نقده)

۶- محمود ابراهیمی (از نقده)

۷-زینب بایرام زاده (از نقده)

۸-نادر پروین (اشنویه)

۹- رضا خلیلی (از نقده)

۱۰-امیر دولت پناه (از نقده

۱۱- شاهرخ دیوانی (از نقده)

۱۲- علی زنجانی حسنلویی (از نقده)

۱۳- کیوان شیخی (از اشنویه)

۱۴- اسماعیل صفری (از نقده)

۱۵- جعفر صوفی ( از نقده)

۱۶-سلیم قادری (از نقده)

۱۷- رحیم فتوحی (از اشنویه)

۱۸- نقی عمرانی (از نقده)

۱۹- کامران مام شیخ (از اشنویه)

۲۰- ابوبکر مامندی (از اشنویه)

۲۱- رضا عبدالهی از نقده

۲۲- ناصر بانی زاوشتی از نقده

۲۳۴- پرویز محمدی از نقده

۲۴- علی مراد پور از نقده

۲۵- سید نعمت اطهاری از اشنویه

۲۶- عبدالله عباسی از نقده

۲۷- شهرام نقوی از نقده

۲۸- اکبر مهدی زاده از نقده

۲۹- حسن قلاوندی

۳۰- سیفعلی دلیر

۳۱- مهدی شادلو

۳۲- ایوب محبی

۳۳- محمد امین ولیزاد حسنلوئی

۳۴- وحید فولادی یونسلوئی

۳۵- مقصود اعظمی

۳۶- مهندس عبدالکریم حسین زاده

۳۷ - اتابک عبداله زاده

۳۸- نادر رستم زاده

۳۹- علی جلالی

۴۰ - بهمن حمیدی فر

۴۱ - کریم رحمانی چیانه