به گزارش برنا آذربایجان غربی ، پرونده ثبت نام داوطلبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیروز در حوزه انتخابیه میاندوآب ، تکاب و شاهیندژ همزمان با سراسر کشور پایان یافت و در طول یک هفته ۶۲ نفر از چهره های سرشناس و حتی گمنام شهرستانی آمدند تا بعد از تایید صلاحیت مراجع ذیصلاح در یک رقابت سخت برای کسب ۲ کرسی فعالیت کنند و اعتماد مردم زادگاهشان را کسب نمایند.

آخرین لیست کاندیداهای ثبت نامی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

۱ شریف گلی  ، ۲ علی فرج زاده  ، ۳ سید مهدی هاشمی  ، ۴ جعفر بی ضرر  ، ۵ داوود میرزایی ، ۶ صالح سلیمی ۷ هادی خدایی  ، ۸ جواد علیزاده ، ۹ علی اصغر احمدی ، ۱۰ روح الله اخوان  ، ۱۱ محمدحسن داوودی  ، ۱۲ علی احدی وند  ، ۱۳ محمد رضا اصغری  ، ۱۴ حجت عبداللهی ، ۱۵ روح الله بیگی  ، ۱۶ سیامک صفاری ، ۱۷ خسرو فقیه ، ۱۸ همایون هاشمی  ، ۱۹ علی احمدی ، ۲۰ اسدالله تابع  ، ۲۱ علی نقی جهانی  ، ۲۲ جهانبخش محبی نیا  ، ۲۳ فریدون سلیمی نیا  ، ۲۴ مسعود باقری ، ۲۵ رضا همتی ، ۲۶ مهدی فیضی  ، ۲۷ محمد احمدی زید کندی  ، ۲۸ عبدالرضا اعتمادیان  ، ۲۹ فردین نراقی  ، ۳۰ شاپور سلیمان پور ۳۱- مسعود باقری ،۳۲- همایون هاشمی ، ۳۳- محمد احمدی زیدکندی ، ۳۴- فردین نراقی ، ۳۵- مهدی فیضی ، ۳۶- عبدالرضا اعتمادیان ، ۳۷- رضا همتی ، ۳۸- شاهپور سلیمان پور ، ۳۹- خسرو فقیه ، ۴۰- اکبر امیرخانی  ، ۴۱- سعید ماجد ، ۴۲ - مهدی عیسی زاده ، ۴۳- فریدون عزیزیان ، ۴۴- صفا مکرمی وند ، ۴۵- محمد میرزایی  ، ۴۶- آیسان محمد زاده ، ۴۷- حکیمه دوست مبارکی ، ۴۸- هوشنگ شریفی حیدرآباد ، ۴۹- عباس علی آزادی ، ۵۰- مریم مسرت ، ۵۱- کرمعلی مرادی ، ۵۲- شاهین سلطانی ، ۵۳- فاطمه پرهیزگار ، ۵۴- اسلام جنگی ، ۵۵- علی علیزاده ، ۵۶- خسرو جابری ، ۵۷- محمد فریدی ، ۵۸- علی نقی اقدسی ، ۵۹- رحمان حمدی تکاب ، ۶۰- حمیده سودبر ، ۶۱- حمید مرادی  ، ۶۲- علی اکبر محمد زاده