به گزارش برنا آذربایجان غربی ، پرونده ثبت نام داوطلبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیروز در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره همزمان با سراسر کشور پایان یافت و در طول یک هفته ۵۴ نفر از چهره های سرشناس و حتی گمنام شهرستانی آمدند تا بعد از تایید صلاحیت مراجع ذیصلاح در یک رقابت سخت برای کسب یک کرسی فعالیت کنند و اعتماد مردم منطقه را کسب نمایند.

لیست نهایی ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس در ستاد انتخاباتی خوی و چایپاره به همراه گرایشات سیاسی اعلام شده از سوی خود نامزدها

۱- کامل عابدین زاده / اصلاح طلب  ۲- موسی کریمی / مستقل ۳- غلامرضا خیرجو ۴- حسین سررشته / مستقل ۵- ایوب ایوبی/ مستقل ۶- علی قناعت دوست/ اصلاح طلب معتدل ۷- یعقوب کریمی/ اصلاح طلب ۸- نادر بهرامی/ اصلاح طلب ۹- ایوب مصطفایی/ مستقل ۱۰- علیرضا صفرلویی ۱۱- خلیل دودکانلوی میلان ۱۲- عباس خلیلی/ ثبت نام از وزارت کشور ۱۳- سید موسی حجازی/ مستقل ۱۴- مسلم زینالزاده / مستقل ۱۵- اسماعیل طالبی/ اصلاح طلب ۱۶- جعفر شری زاده/ مستقل ۱۷- ابراهیم نیساری ۱۸- رضا زرخانی/ مستقل ۱۹- محمود صادقی/ مستقل ۲۰- ولی شیخکانلوی میلان/ مستقل ۲۱- مجید محمدی / اصلاح طلب ۲۲- علی نمازی/ اصلاح طلب ۲۳- جواد ابدالی/ نوگرا ۲۴- عادل نجف زاده / اعتدال و توسعه ۲۵- جلیل غفاری ۲۶- علی اصغر پاشازاده ۲۷- سعید معصومی ۲۸- سیده منیره موسوی ۲۹- داوود امامی/ مستقل ۳۰- حمید سفیدگرشهانقی / مستقل ۳۱- اسماعیل باوقار/ اصلاح طلب ۳۲- شهرام احمدپور / حزب اللهی هستم ۳۳- منصور مشیری / مستقل ۳۴- بهادر شیخ کانلوی میلان / مستقل ۳۵- علی تقی زاده / ثبت نام از وزارت کشور ۳۶- موید حسینی صدر / مستقل ۳۷- حجت آبادطلب / مستقل ۳۸- عادل باقری بسطامی / اصلاح طلب ۳۹- قادرعلیپور / اعتدال ۴۰- موسی بهجتی ۴۱- امین محمدی / اصلاح طلب مستقل ۴۲- مجید هاشمی / اصولگرا ۴۳- علی مقدم / مستقل ۴۴- صمد عالی / مستقل ۴۵- غفار زینالی / اصلاح طلب ۴۶- مهدی رضایی / مستقل ۴۷- افشین حاجی زاده / مستقل ۴۸- سیدتقی کبیری / مستقل ۴۹- یوسف محمدزاده / ثبت نام از وزات کشور ۵۰- صفر سلیمانی / ثبت نام از وزارت کشور ۵۱- معصومه بدلانی زاده ۵۲- چنگیر جعفری / اصلاح طلب ۵۳- میرحسین فتاحی / اصلاح طلب اعتدال گرا ۵۴- سیامک ستاری