به گزارش برنا آذربایجان غربی ، با پایان مهلت نام نویسی ، 23 نفر برای رسیدن به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بوکان ثبت نام کردند.

اسامی ثبت نامی ها بشرح زیر است :

1- حمدقسیم عثمانی 2- حسن حسن زاده 3- سلیمان قادرپور 4- هادی هاشمی 5- اسماعیل غفوری 6- فریده طه 7- هاشم عمرانی 8- جمشید مرزنگی 9- ناصر فرنی 10- ناصر فرنیا 11-کمال کریمی 12- آزاد محمدیانی 13- ارسلان سلیمانی پور 14- بیژن رحمانی 15- عبدالله امین زاده 16- حاج انور حبیب زاده 17- ابراهیم هوشیار 18- عبدالله قادر زاده 19- عزیز زنده باد 20- سلیمان فیضی 21- صابر فلکی 22- مهدی رستم زمان 23- هادی رسول زاده 24- صلاح الدین منگور