به گزارش برنا آذربایجان غربی ، بر طبق اطلاعیه آموزش و پرورش استان مدارس همه مقاطع تحصیلی شهرهای ماکو.شوط، پلدشت، چالدران، صومای برادوست، سیلوانا، اشنویه و روستاهای خوی و روستاهای بخش باروق میاندوآب در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر و همچنین مدارس ابتدایی شهرستان های پیرانشهر در نوبت صبح و مدارس ابتدایی خوی و چایپاره صبح و بعد از ظهر تعطیل می باشد.

همچنین مدارس ابتدایی مهاباد و شهرستان سردشت در شیفت صبح تعطیل میباشد.

بر طبق اعلام آموزش و پرورش مدارس ابتدائی شهرستان تکاب نیز با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.