به گزارش برنا آذربایجان غربی ،بهنام بشارت، مدیر درآمد های شهرداری ارومیه با اشاره به در آمدهای مختلف شهرداری ارومیه، گفت: بیشترین در آمد های شهرداری ارومیه از بخش صدور پروانه ساختمانی در مناطق است .

بشارت با بیان اینکه این تخفیف ها به صورت اتوماتیک (خودکار) در سیستم الکترونیکی شهرداری ارومیه اعمال می شود، از شهروندان درخواست کرد تا از تقاضای مجدد تخفیف خودداری کنند.

وی با اعلام اهدای جوایز خوش حسابی شهرداری ارومیه برای پرداخت کنندگان نقدی عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری تا پایان سال جاری اظهار داشت : در راستای فرهنگ سازی و تشویق شهروندان برای پرداخت عوارض سالیانه، هدایایی به عنوان جوایز خوش حسابی با درخواست شهرداری ارومیه و تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه به شهروندان اهدا می شود.

مدیر درآمد های شهرداری ارومیه افزود: این جوایز شامل خودرو ، قطعه سکه پارسیان ، تبلت و دوچرخه به برندگان تعلق می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته نیز شهرداری ارومیه به شهروندان جوایز خوش حسابی اهدا کرده بود.