مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: طرح توانمندسازی اقشار آسیب پذیر حاشیه شهرها در این استان اجرا می شود.

به گزارش برنا آذربایجان غربی، دکتر هوشنگ عطاپور گفت: این طرح در پنج شهر استان از جمله خوی، میاندواب، مهاباد، پیرانشهر و ارومیه اجرا می شود.

وی ادامه داد: این پروژه ابتدا به صورت پایلوت در شهرستان ارومیه اجرا شده و سپس در چهار شهر دیگر ادامه می یابد.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح، اقشار آسیب پذیر حاشیه شهرها به خصوص زنان خانه دار با مشاغل خانگی و صنایع دستی آشنا شده و از توانمندی لازم بهره مند می شوند.

عطاپور افرود: برای اجرای این طرح تفاهنمامه ای با 10 دستگاه امضاء شده و نهادهایی چون دانشگاه علوم پرشکی، فنی و حرفه ای، بهزیستی، فرمانداری و شهرداری آن را امضاء کرده اند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی اظهار کرد: برای اجرای این طرح یکی از محلات در حاشیه شهر انتخاب شده و طرح در آن محل اجرا می شود.