رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری ۱۴ زمین خوار در این استان خبر داد و گفت: هفت فقره پرونده زمین خواری در ارومیه و یک فقره پرونده در مهاباد تشکیل شده است.

 سرهنگ سامان غنی زاده در نشست خبری افزود: در این رابطه تعداد هشت فقره پرونده زمین خواری در این استان تشکیل شده که از این تعداد هفت فقره پرونده در شهرستان ارومیه و یک فقره پرونده نیز در شهرستان مهاباد تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: در این رابطه مقدار ۲۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی از متجاوزان و متصرفان خلع ید شده است.

وی اظهار کرد: کارشناسان ارزش ریالی ۲۵ هکتار زمین را ۶۱ میلیارد ریال اعلام کردند.

سرهنگ غنی زاده گفت: در منطقه امامزاده از توابع شهرستان ارومیه نیز زمین خواران تغییر کاربری غیر مجاز می کردند که ماموران وارد عمل شده و از تغییر کاربری ۲۸ هزار متر مربع زمین به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال جلوگیری کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی همچنین افزود: زمین خواران ۱۴ هزار و ۷۷۰ متر مربع بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال زمین شهرداری ارومیه را غصب کرده بودند که پس گرفته و به شهرداری تحویل داده شد.

وی اضافه کرد: در این رابطه سه نفر متهم زمین خوار دستگیر شدند.

سرهنگ غنی زاده گفت: در این رابطه برای تمامی متهمان پرونده مقدماتی تشکیل شد و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.