رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: امسال، برنامه ششم توسعه و اسناد توسعه استانی تدوین می شود و این امور از اولویت های کاری این سازمان تعیین شده است.

ناصر حضرتی در جمع مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی افزود: ما ناگزیر به تلاش برای بهبود شاخص ها هستیم و برای نیل به اهداف سند چشم انداز در برش استانی باید در این راستا تمام توان خود را به کار بگیریم.

وی یکی از مهمترین برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی را حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال دانست و اضافه کرد: زمینه سازی برای جلب مشارکت عمومی و خصوصی از عوامل مهم رسیدن به این امر است.

وی از برنامه ریزی برای تشکیل کمیته پژوهش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی خبر داد و اظهار کرد: راه اندازی این کمیته نیازمند ارائه ایده های خلاقانه از سوی کارشناسان، صاحبنظران و پژوهشگران توسعه از همه بخش ها و با مشارکت فعالان بخش اعم از خصوصی و دانشگاهی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: در یک سال گذشته اقدامات خوبی در این سازمان انجام شده و با حاکم شدن جو کارشناسی، مسیر بالندگی در انجام وظایف و پیگیری مطالبات توسعه استانی را طی کرده ایم.

حضرتی تاکید کرد: فارغ از هر گونه گرایش، مهمترین دغدغه ما توسعه استان است و این رویه را با ایجاد فضای مطلوب درون سازمانی ادامه می دهیم.