براساس تقویم ورزشی پنجشنبه شب مسابقات پرش با اسب بعد از افطار در باشگاه ستارخان با حضور گرم تماشاگران و استقبال گسترده سوارکاران برگزار گردید.

به گزارش برنا آذربایجان غربی ، این مسابقات  در سه رده مبتدی،مالکین و رده D بزرگسال  برگزار شد که در هر رده نفرات برتر به شرح زیر حائز مقام گردیدند:
رده مبتدی:
1. آقای سینا ایزد خواه با اسب مون شاین مقام اول
2.خانم رها نازآور با اسب افق مقام اول
3.آقای امیر محمد سهرابی با اسب ائل بای مقام اول
رده مالکین:
مقام اول:آقای آریا مهری با اسب جاسمین
مقام دوم:آقای آمیر محمد سهرابی با اسب ائل بای
مقام سوم:آقای علی علیزاده با اسب پائولو
رده D بزرگسال:
مقام اول:آقای آرین شادمان با اسب جاسمین
مقام دوم:آقای رسول مرادوردی با اسب ایران بوی
مقام سوم:آقای احسان ستاری با اسب کارنوالیست
هیئت سوارکاری ارومیه