هنگ مرزی سلماس میزبان خبرنگاران در ضیافت افطاری در میان مرزبانان پاسگاه مرزی سنجی این شهرستان بود. به گزارش ایسنا ،  حضور فرماندهی هنگ مرزی سلماس و اصحاب رسانه شهرستان سلماس در جمع مرزبانان گروهان مرزی سنجی این شهرستان به بهانه ضیافت افطاری، سبب دلگرمی مرزبانان و ارتقای روحیه آنان شد.

سرهنگ جواد جعفری فرمانده هنگ مرزی سلماس در این مراسم با اشاره به شرایط سخت خدمت در مناطق مرزی برای نیروهای نظامی و انتظامی مخصوصا نیروهای مرزبانی، اظهار کرد: چتر پایدار امنیتی که اکنون در کشور ما حاکم است درسایه صبر و تحمل و استقامت قوای نظامی و انتظامی علل الخصوص مرزبانان عزیزمان است که اجازه کوچکترین تعرضی به خاک کشورمان را نمی دهند.

وی افزود: امروز نظام اسلامی ما به واسطه رشادتها و ازخودگذشتگی های نیروهای نظامی و انتظامی و به برکت خون شهدای بیشماری که تقدیم این نظام مقدس شده است، آنچنان پر و بال گرفته است که دست هر متجاوزی را قطع خواهد کرد.

جعفری با تاکید بر هوشیاری کامل نیروهای هنگ مرزی در کنار سایر نیروهای نظامی و انتظامی در رصد هر گونه تحرک در مرزهای کشور، خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما آسوده خاطر باشند که فرزندانشان در هنگ مرزی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی، با تمام توان و آمادگی کامل از مرزهای این آب و خاک حراست و محافظت می کنند.