اداره کل بیمه سلامت استان  با صدور اطلاعیه ای به تشکیل شرکت های غیرقانونی که به صدور کارت بیمه سلامت اقدام میکنند هشدار داد. در این بیانیه آمده است:اداره کل بیمه سلامت استان تنها متولی طرح بیمه سلامت همگانی در سطح استان می باشد. با توجه به گزارشات اخیری که از طریق مردم شریف استان واصل شده است . برخی از شرکت های بیمه ای و افراد سودجو اقدام به سوء استفاده از عنوان بیمه سلامت و معرفی فرد به عنوان نماینده سازمان بیمه سلامت ایران و اخذ وجه در قبال ارائه کارت بیمه سلامت و یا دفترچه به نام سرپرست خانوار و یا عناوین مختلف می نمایند.

  لذا به منظور جلوگیری از افراد سودجو و آگاهی آحاد جامعه شریف استان اعلام می داردکه فعالیت اینگونه شرکتها کاملاً غیر قانونی بوده و به هیچ وجه هیچگونه وابستگی به سازمان بیمه سلامت ایران ندارند .

 لازم به توضیح است که اکثر این شرکت ها با تماس تلفنی یا مراجعه به درب منازل اقدام به سوء استفاده می نمایند.

 بدینوسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند که این شرکتها هیچ ارتباطی با این اداره کل در استان نداشته و متولی طرح بیمه سلامت همگانی در کشو فقط سازمان بیمه سلامت ایران بوده که در استانها ادارات کل بیمه سلامت استان و در شهرستانها اداره بیمه سلامت شهرستان مربوطه به همراه نمایندگی های ویژه طرف قراردادکه کاملاً به تعداد محدود و مشخص در شهرستانها توزیع شده اند مسئولیت این طرح را دارا می باشند .

 ضمناً این نمایندگیها در حوزه کاری خود به هیچ عنوان به درب منازل مراجعه ننموده و حق تماس تلفنی با منازل هموطنان جهت تبلیغ و یا تحت پوشش قراردادن افراد را ندارند.

 از هموطنان درخواست می شود در صورت بروز چنین مواردی مراتب رابه اداره بیمه سلامت شهرستان خود و یا به شماره تلفن ۲۲۲۲۶۵۲۶-۰۴۴ واحد رسیدگی به شکایات اداره کل استان اطلاع دهند.