رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری گفت: توسعه دولت الکترونیک در استان بصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش برنا آذربایجان غربی، رسول مقابلی رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری در مصاحبه زنده تلویزیونی برنامه گون آیدین سیمای مرکز آذربایجان غربی که پیرامون توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری انجام گرفت ضمن تعریفی از دولت الکترونیک به مزایای دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: فناوری اطلاعات ابزار رشد و بهره وری است و بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت موجب ارتقای کیفیت و افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات شده و منجر به ارتقای شاخص شفافیت و اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم از دولت می باشد .

وی گفت: با عنایت به رویکرد دولت در توسعه دولت الکترونیک، در استان نیز با اولویت ویژه به این موضوع سعی شده تا کاربرد فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف در دستور کار قرار گیرد و در این راستا تمامی دستگاههای اجرایی استان به سمت هوشمندسازی اداری در سطح استان مکلف شده اند و ارزیابی لازم در میزان تحقق این موضوع برای دستگاهها صورت می گیرد.

 رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری ضمن برشمردن اقدامات انجام یافته در راستای توسعه دولت الکترونیک در استان آذربایجان غربی اظهار داشت: ظرفیت ها، توانایی ها و بسترهای لازم بر استقرار دولت الکترونیک در استان آذربایجان غربی فراهم شده و روی ریل اجرا قرار گرفته است و در این خصوص هم اهتمام جدی داریم تا همه سازمانها خدمات خود  را به شهروندان فقط از طریق پورتال استانی بعنوان بستری برای عملیاتی نمودن برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری انجام دهند .

وی اضافه کرد: توسعه زیرساختهای نوین مخابراتی از جمله گسترش فیبر نوری و راه اندازی دیتا سنتر مجهز استانی و تکمیل طرح اتصال کلیه دستگاههای اجرایی در تمام نقاط استان به شبکه دولت، تقویت امنیت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان و مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و افزایش خدمات الکترونیکی و تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی بخشی از پروژه ها و اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است .

دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در آذربایجان غربی با اشاره به کارکرد دفاتر پیشخوان گفت: برای آن دسته از هموطنان که امکان دسترسی به اینترنت و رایانه وجود ندارد، در سطح استان با 245 دفتر پیشخوان دولت و 430 دفتر ICT روستایی نسبت به ارائه برخی خدمات واگذار شده دستگاهها اقدام می شود،  هر چند چشم انداز نهایی دولت حرکت به سمت "دولت همراه" است که با استفاده از تلفن همراه رابطه دولت و مردم برقرار گردد .

مقابلی ضمن تاکید بر الزام واگذاری خدمات قابل ارائه در بستر الکترونیکی توسط دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان گفت: تاکنون 250 خدمت به دفاتر پیشخوان واگذار شده است که 170 خدمت مفید آن پر مشتری بوده و عموما در این دفاتر انجام می شود و هم اکنون 100 خدمت دیگر در 10 دستگاه خدمات رسان استان که قابلیت واگذاری به دفاتر پیشخوان دارند  نیز احصاء شده و واگذاری آنها بصورت کارشناسی با دستگاهها در دست بررسی و اقدام می باشد .

رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری در این برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سوالات مجری صدا و سیما در خصوص واگذاری و افزایش تعداد دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان گفت: به دلیل اشباع بودن تعداد دفاتر پیشخوان در سطح استان فعلا برنامه ای مبنی بر واگذاری آن در دستور کار کارگروه پیشخوان دولت استانداری وجود ندارد ولی در صورت ضرورت و نیاز قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد .

وی همچنین گفت : فهرست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت نیز در سایت استانداری درج شده است .