|

برگزاری رژه روز ارتش با حضور تمامی یگان های نظامی مستقر در استان و مسئولین استانی و لشکری در ارومیه برگزار شد.