2 طرح آموزش در محیط واقعی کار و کارورزی در واحدهای تولیدی با هدف آموزش های مهارتی به فارغ التحصیلان دانشگاهی همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی اجرا می شود.

 این طرح ها با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی سازمان های تامین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه ای تدوین شده و ملزومات اجرای آن به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در طرح آموزش در محیط واقعی کار که در راستای اجرای آموزش های مهارتی اشتغالزا طرح ریزی شده است، افرادی با بیش از 15 سال سن و علاقه مندی لازم به مراکز تولیدی یا واحدهای صنفی معرفی می شوند.

وی با اشاره به اینکه استانداردهای آموزشی این طرح تعریف شده است، اظهار کرد: در این طرح اجرایی، مشاغلی در نظر گرفته می شود که در آستانه منسوخ شدن قرار دارد یا در حوزه صنایع دستی تعریف می شود.

وی ادامه داد: سهمیه ابلاغی برای اجرا در قالب این طرح در آذربایجان غربی 2 هزار و 20 نفر در نظر گرفته شده است اما می توان بیش از آن نیز جذب کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی گفت: صلاحیت واحدهای تولیدی و صنفی در راستای اجرای این طرح بررسی می شود و پس از تایید این صلاحیت، فرد متقاضی آموزش باید حداقل 80 ساعت در آن واحد آموزش ببیند.

مددی همچنین از اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط در آینده نزدیک در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: این طرح نیز که در آستانه اجرا قرار دارد، با مشارکت سازمان های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و تامین اجتماعیی اجرا می شود و افراد متقاضی پس از ثبت نام در سامانه مربوط به این طرح، سه تا 6 ماه در واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی مشغول به کار می شوند.

وی اضافه کرد: در مدت اجرای این طرح، فرد متقاضی اشتغال ضمن دریافت آموزش های لازم کارگاهی، به مدت 6 ماه با یک سوم حداقل دستمزد در آن واحد مشغول به کار می شود و در صورت رضایت تا 2 سال با حمایت بیمه ای دولت فعالیت خود را در آن واحد ادامه می دهد.

وی اظهار کرد: طبق برنامه ریزی ها قرار است تا 150 هزار نفر در این قالب وارد بازار کار کشور شوند ولی سهمیه استانی برای اجرای آن تعریف نشده است.