استاندار آذربایجان غربی گفت: ارائه راهکارهای مطلوب در استفاده بهینه از محیط زیست و طبیعت ضروری است و نخبگان و اساتید دانشگاهی باید با اولویت دهی به این موضوع در کنار سایر اقدامات پایشی به ارائه راهکارهای مطلوب و رمزگشایی از مشکلات اقدام کنند.

سعادت در همایش هفته محیط زیست که در موزه تاریخ طبیعی ارومیه برگزار شد، افزود: بدون تکیه بر مردم و ایده های آنان حفاظت از محیط زیست ناممکن است و دولت توان حفاظت از طبیعت را نخواهد داشت.

وی بیان کرد: افزایش برون سپاری در دولت مد نظر است و در این راستا توجه به افزایش سازمان های مردم نهاد نیز مورد توجه است.

سعادت اظهار کرد: از ابتدای آغاز بحران دریاچه ارومیه بحث مشارکت های مردمی بحثی قابل پیگیری و جدی بوده که تا کنون نتایج مطلوبی در برداشته است.

وی بیان کرد: برای حفظ محیط زیست و پاسخگویی به مسایل مربوط به اشتغال مردم و تامین معیشت آنها باید شیوه اشتغال استان را تغییر داد.

استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: باید به جای فشار مضاعف بر طبیعت و کشاورزی به سمت سایر روش های کسب معیشت حرکت کرد.

وی با بیان اینکه باید از طبیعت به اندازه ظرفیت آن بهره برد، ادامه داد: برای دستیابی به رشد اشتغال و اقتصاد، مجاز به تخریب عرصه سرزمین و محیط زیست نیستیم و این اهداف باید از طریق راه اندازی صنعت و اقتصاد سبز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی ادامه داد: تغییر الگوی کشت و استفاده از روش جدید در کشاورزی نوین عامل موثری در بهره وری از آب است و باید در راستای حفظ امنیت غذایی مردم و ارتقای بخش کشاورزی با بهره وری بالا از منابع فعلی تلاش شود.

وی بهره گیری از روش سنتی در کشاورزی را از عوامل تاثیر گذار در وارد کردن آسیب به محیط زیست عنوان کرد و گفت: توجه به تحقیقات علمی و دانشگاهی در زمینه بهره وری از منابع طبیعی و توسعه صنعت سبز باید در دستور کار قرار گیرد.

سعادت فعالیتهای زیست محیطی در استان به ویژه در حوزه دریاچه ارومیه را از اقدامات جدی دولت در رابطه با مخاطرات محیط زیست دانست و اضافه کرد: تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه گواه تلاش های دولت در حفظ محیط زیست و حمایت های آن در بهبود شرایط موجود است.

وی اظهار کرد: از صرف هزینه و سرمایه گذاری در حفاظت از محیط زیست نباید هراسی داشت و باید از دستاوردهای علمی برای حفظ و استفاده صحیح از آن بهره برد.

در این همایش پنج اطلس محیط زیست از سوی معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور به وسیله مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به استاندار آذربایجان غربی اهدا شد.