مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از آغاز مرحله اول صید و صیادی شاه میگوی دراز آب شیرین از دریاچه پشت سد ارس از مورخه 96.03.13 به مدت دو ماه خبرداد.
به گزارش برنا آذربایجان غربی، معصوم فصیح افزود: پیش بینی می کنیم امسال 60 تن شاه میگو توسط 6 شرکت بهره بردار در امور صید این آبزی ارزشمند استحصال و شاه میگو های صید شده نیز بعد از عمل آوری و بسته بندی به صورت زنده به کشورهای اروپایی صادر شوند.

وی اظهار کرد: شاه میگوی تولیدی در استان به کشورهای اروپایی فرانسه، آلمان، ایتالیا و ارمنستان صادر می شود.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: شاه میگوی دراز آب شیرین دریاچه پشت سد ارس جانداری مختص منابع آبی در آذربایجان غربی است و 70نفر صیاد محلی سالیانه زیر نظر مدیریت شیلات استان اقدام به صید این موجود می کنند.

گفتنی است صید شاه میگو در طول سال در طی سه دوره زمانی دو ماهه انجام می گیرد.