مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با استاندار آذربایجان غربی ، مدیران کل دستگاههای اجرایی ، و اعضای شورای شهر و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در خانه ملت و حضور فعال خبرنگاران برگزار شد.