به گزارش برنا آذربایجان غربی ، ناصر حضرتی پر در جمع خبرنگاران با تشریح مشخصات لایحه بودجه 98 در ابعاد ملی و استانی اظهار داشت: 1703 هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور در سال 98 است که افزون بر 39 درصد رشد نسبت به بودجه امسال دارد که این رقم مربوط به دولت به معنی عام آن بوده که در این میان 1274 هزار میلیارد تومانان به شرکت‌ها و بانک‌ها تعلق دارد و افزون بر 478 هزار میلیارد تومان آن نیز بودجه عمومی کشور است.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 98 حدود 57 درصد از درامدها مربوط به مالیات، 36 درصد مربوط به نفت و مابقی مربوط به سایر درآمدهاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی گفت: 79 درصد از بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه 98 اعتبارات هزینه‌ای بوده و 15 درصد نیز به اعتبارات عمرانی تعلق دارد.

وی افزود: در لایحه بودجه سال 98 یک هزار و 217 میلیارد تومان درآمد برای آذربایجان غربی پیش‌بینی‌شده که مستقیماً به خزانه استان واریز می‌شود و این رقم نسبت به بودجه سال ماقبل خود 11 درصد رشد دارد.

حضرتی پر گفت: در بودجه سال آینده 492 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای استان را شامل می‌شود که 24 درصد رشد دارد و  یک هزار و 217 میلیارد تومان نیز برای بخش عمرانی در لایحه بودجه سال 98 پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی گفت: در برنامه لایحه بودجه سال 98 برای نخستین بار سهم بودجه عمرانی آذربایجان غربی از سهم جمعیتی پیشی گرفته است که دلیل آن سلسله اقدامات تبیینی برای جبران شکاف توسعه بین آذربایجان غربی و استان‌های برخوردار در ابعاد مختلف بوده تا در نتیجه آن تبعیض مثبتی برای جبران کاستی‌ها ما بین استان‌ها اتفاق بیافتد.

وی رسانه‌ها را از ارکان غیرقابل کتمان توسعه ارزیابی کرد و گفت: دولت آماده است به هر طریقی که امکان حمایت عملی و اثر بخش از رسانه‌ها وجود دارد به بحث حمایت از رسانه‌ها ورود کرده و در جهت کاهش مسائل و مشکلات آنان اقدام کند و در این میان نیازمند همکاری خود رسانه‌ها و ادارات متولی است و همزمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم راساً برای انجام حمایت از رسانه‌ها تمهیداتی را مد نظر قرار خواهد داد.