رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: پاداش بازنشستگانی که تا آخر سال گذشته /۱۳۹۶/ بازنشسته شده اند، به زودی پرداخت می شود.

جواد آقازاده با اشاره به دیدار هفته گذشته با سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: در این دیدار مقرر شد پاداش بازنشستگان تا آخر سال ۱۳۹۷ پرداخت شود که اسناد مالی آن نیز آماده است.
وی اضافه کرد: در صورت وصول رقم مورد نیاز از خزانه، پاداش پایان خدمت بازنشستگان این دانشگاه پرداخت می شود که درصدد هستیم این امر در سریع ترین زمان ممکن تحقق یابد.
وی در خصوص پرداخت کارانه های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت: این امر موضوعی کشوری بوده و با پرداخت بدهی بیمه ها به این دانشگاه مرتبط است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی بیان کرد: با توجه به اینکه حدود دو سوم بیمه شدگان خدمت گرفته از مراکز درمانی استان، بیمه شده سلامت بوده و این بیمه نیز بدهی قابل توجهی به این مراکز دارد، موضوع کارانه ها نیز با دریافت مطالبات روال مناسب تری می یابد.
وی ادامه داد: درصدد هستیم بیشتر معوقات کارانه مربوط به سال گذشته را پرداخت کنیم و در روزهای اخیر اعتبار خوبی در این خصوص دریافت کرده ایم.