مجمع انتخاباتی هیات شمشیربازی آذربایجان غربی برگزار شد.

لینک کوتاه خبر