کاروان ادوات ورزشی برای تجهیز 40 خانه ورزش روستایی در آذربایجان غربی ارسال شد.

لینک کوتاه خبر