به گزارش برنا آذربایجان غربی ، اسکندر زند در چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در ارومیه با بیان این مطلب افزود: در جریان‌های زیست زمین برخی عناصر شیمیایی از جمله نیتروژن از مرز استاندارد رد شده است فسفرو اسیدی شدن دارای حالت نرمال است و از بین این شاخص‌ها دو شاخص است که از مرز استاندارد رد شده یکی تغییر اقلیم و دیگری تنوع زیستی است که برهم کنش اینها بیانگر دو بحران جدی در کره زمین است.

وی اضافه کرد: وضعیت تنوع زیستی از نظر انقراض وضعیت مطلوبی نیست و گزارشی که امسال منتشر شده بیانگر این است که ازهشت میلیون گونه حیوانی و گیاهی که برآورد می‌شود بر روی کره خاکی وجود دارند، یک میلیون گونه در معرض انقراض است.

زند افزود: مشابه این اتفاق در طول عمر کره زمین فقط یک بار در زمان عصر یخبندان رخ داده ولی امروزه از طریق دخالت انسان رخ می‌دهد و یک هشتم گونه های شناسایی شده در حال انقراض هستند.

رییس مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشوربا اشاره به عوامل انقراض گونه‌ها و کاهش تنوع زیستی گفت: بهره‌برداری بی رویه 37 درصد از علت‌هاست و اکثر منابع کره زمین بیش از حد استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: تخریب و تغییر کاربری 32 درصد، بیماری‌ها 2درصد، از بین رفتن زیستگاه‌ها13 درصد، آلودگی چهار درصد و گونه های مهاجم پنج درصد و تغییر اقلیم مستقیما هفت درصد در انقراض گونه‌ها و کاهش تنوع زیستی تاثیر دارد.

زند با بیان اینکه از هفت عامل موثر در نابودی تنوع زیستی یکی تغییر اقلیم است گفت: یکی از عواملی که در اثر تغییر اقلیم رخ می‌دهد درجه حرارت است که در حال افزایش است و سیستم بارندگی نیز در حال تغییر است، پدیده‌های افراطی یکی از مشخصه های تغییر اقلیم در طبیعت است که مصداق های آن سیل‌ها و طوفان‌های شدید و آتش سوزی‌ها هستند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کیفیت و سطح اقیانوس‌ها در حال تغییر است و این پنج اتفاق برکل اکوسیستم، گونه ها، جمعیت و اجتماع اثر می گذارد و تغییر اقلیم به طور مستقیم تمام اینها را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم بر ژنتیک اثر می‌گذارد گفت: وقتی طبیعت دچار افراط شود انتخاب طبیعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طول دوره رشد و مهاجرت موجودات و حساسیت به بیماری‌ها و زمان مهاجرت موجودات نیز تغییر پیدا می‌کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: اگر تغییر اقلیم رخ دهد، نسبت جنسیتی، کمیت و کیفیت زیستگاه‌ها به هم می‌خورد و قلمرو موجودات جابجا می‌شود.مقدار بیومس در اکوسیستم نیز جابجا شده و مشکلات بسیاری برای موجودات خلق می‌شود که پیامد آن پیچیده شدن کار در اکوسیستم است.

زند اظهار کرد: اگر در آینده با دقت و ظرافت در تمامی مشاغل برخورد نشود کار دشوار می شود و موجب صرف انرژی های بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 30 سال است که کشورها در دنیا متحد شدند و کنوانسیون تنوع زیستی را تدوین کردند گفت: تدوین این کنواسیون ضمن حفاظت از تنوع زیستی و تضمین بهره برداری پایدار از تنوع زیستی و عادلانه مزایا، جلوی فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه ها را می‌گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: